Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového portálu J. A. optik (JAoptik.cz)
 

 Provozovatel internetového portálu


Jiří Augustin – J. A. optik
Nádražní 418
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika

IČ: 76422038
DIČ: CZ8809015325

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.
 

Odpovědná osoba a kontakt


Jiří Augustin

tel.: 602 941 207
e-mail: obchod@jaoptik.cz
 

Pracovní doba


Pracovní doba zákaznické linky 602 941 207 a obchod@jaoptik.cz je následující:
 
 
Pondělí: 7:30 - 16:00
Úterý: 7:30 - 16:00
Středa: 7:30 - 16:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek: 7:30 - 16:00
 

I.                  Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterými jsou na jedné straně provozovatel internetového portálu J. A. optik (JAoptik.cz) jako „prodávající“ a na druhé straně zákazník tohoto internetového portálu jako „kupující“.

Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, grafických prvků či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 

II.                 Přijetí a vyřízení objednávky, uzavření kupní smlouvy


Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

O přijetí objednávky prodávajícím je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého produktu je uvedeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, informuje prodávající kupujícího o předpokládaném termínu dodání zboží a dohodne s ním další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, došlo-li k vyprodání skladových zásob a požadované zboží již není dostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

V případě objednání dioptrických brýlí budou před jejich zhotovením kupujícímu zaslány na vyzkoušení příslušné brýlové obruby (bez skel), přičemž bude účtována vratná záloha ve výši 60% ze základní ceny brýlí (bez příplatků za skla). Kupující má právo tyto obruby po vyzkoušení, nejpozději však do 14 dní od jejich převzetí, bez udání důvodu vrátit prodávajícímu. Tuto skutečnost kupující vyznačí v přiloženém „Návratovém listu“. Prodávající je povinen následně provést vyúčtování objednávky a případný přeplatek kupujícímu poukázat v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od vrácení obrub. Celý postup vyřizování objednávek dioptrických brýlí je uveden v sekci „Jak to funguje“ na internetovém portálu J. A. optik (JAoptik.cz).

Objednávky je možné vytvářet prostřednictvím internetového portálu J. A. optik (JAoptik.cz).
 

III.            Storno objednávky


Všechny objednávky přijaté prostřednictvím internetového portálu J. A. optik (JAoptik.cz) jsou závazné. Objednávku lze ze strany kupujícího bez sankce zrušit před její expedicí. V případě, že nebude expedovaná objednávka kupujícím převzata, může být po kupujícím požadována náhrada veškerých nákladů souvisejících s touto objednávkou.

Storno objednávky může poslat kupující e-mailem na adresu obchod@jaoptik.cz, případně provést telefonicky na tel. č. 602 941 207. Pro zrušení objednávky je nutné uvést její číslo a jméno kupujícího.
 

IV.               Možnosti dopravy

 
1)      Osobní odběr

Zboží může kupující vyzvednout v den objednání za předpokladu, že je skladem. O skutečnosti, že je zboží připraveno k odběru, bude kupující informován e-mailem. V ostatních případech prodávající informuje kupujícího o předpokládané době dodání a domluví s ním další postup.

Zboží lze vyzvedávat na adrese oční optiky (Optika Augustinovi, Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) v rámci otevírací doby, která je uvedena v sekci „Kontakty“ na internetovém portálu J. A. optik (JAoptik.cz), mimo tuto dobu po předchozí dohodě.

2)     
Přepravní služba PPL

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL.

3)      Česká pošta – Balík do ruky

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty (Balík do ruky).
 
Přepravci běžně dodávají zásilky v rámci ČR do 24 hodin. Zboží je expedováno v co nejkratším možném termínu – skladové produkty předá prodávající přepravci tentýž nebo následující pracovní den od objednání, v případě platby předem po připsání částky na účet prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného v sekci „Doprava a platba“ na internetovém portálu J. A. optik (JAoptik.cz).

O předání zboží přepravci je kupující informován prostřednictvím e-mailu.

Pokud je balík při doručení viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, doporučujeme kupujícímu zkontrolovat obsah zásilky ihned v přítomnosti přepravce, případně s ním sepsat o tomto poškození protokol. Výrazně se tím usnadní další postup. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na e-mailové adrese obchod@jaoptik.cz nebo tel. č. 602 941 207.

Jak postupovat při vracení zboží:

Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout (svozová služba pro dioptrické brýle a reklamace), kontaktujte nás na e-mailu obchod@jaoptik.cz nebo tel. č. 602 941 207.

Pokud nechcete využívat naši službu pro svoz zásilek, můžete zásilku odeslat libovolným způsobem na adresu Jiří Augustin – J. A. optik, Nádražní 418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Jak zásilku připravit:

Zboží vždy pečlivě zabalte, nejlépe do původního balení. Ke zboží přiložte vyplněný „Návratový list“, případně doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zásilku pojistit.

Případná finanční částka Vám bude po vyúčtování poukázána na uvedený bankovní účet (pouze na výslovnou žádost formou složenky).
 

V.                Možnosti platby

 
1)      V hotovosti při osobním odběru zboží

2)     
Předem bankovním převodem

3)      Na dobírku při převzetí zásilky
 
Cena jednotlivých plateb se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného v sekci „Doprava a platba“ na internetovém portálu J. A. optik (JAoptik.cz).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 

VI.               Záruční podmínky


Záruční podmínky se řídí „Reklamačním řádem“ zveřejněným na internetovém portálu J. A. optik (JAoptik.cz) a platnými právními předpisy ČR.
 

VII.              Ceny, charakteristiky zboží


Veškeré ceny jsou smluvní, uvedené vždy v konečné výši včetně DPH a poplatků (s výjimkou poplatku za dopravu), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH v případě dioptrických brýlí činí 15%, u ostatních produktů 21%.

Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou.

Názvy a charakteristiky nabízeného zboží, včetně informací o dostupnosti a ceně, jsou vždy uvedeny na stránce (v detailu) konkrétního produktu.
 

VIII.             Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace


V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci (nejde-li o nepřiměřený požadavek), nebo její opravou, případně může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Při uplatnění rozporu s kupní smlouvou postupuje kupující stejným způsobem jako při reklamaci zboží, viz „Reklamační řád“.
 

IX.               Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internetového portálu), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení kupní ceny (případně požadavkem na vrácení kupní ceny jinou formou).

Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno.

Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující (spotřebitel) je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího (spotřebitele).

Odstoupení od kupní smlouvy a zboží zasílejte na adresu Jiří Augustin – J. A. optik, Nádražní 418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě dioptrických brýlí může spotřebitel při odstoupení od smlouvy vrátit brýlovou obrubu, pokud nebyla upravena podle jeho individuálního přání, ovšem nemůže vrátit skla (brýlové čočky), jelikož se jedná o zboží zhotovené a upravené pro jeho osobu.
 

X.                Osobní údaje


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujícího během nákupu jsou důvěrné, slouží pouze pro účely plnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Výjimku tvoří distribuce či platební styk související s objednaným zbožím, kdy je nutno poskytnout určité údaje o kupujícím přepravní společnosti či provozovateli platební brány.

Registrací nebo odesláním objednávky souhlasí kupující se zasíláním reklamních e-mailů z internetového portálu J. A. optik (JAoptik.cz), v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Službu zasílání reklamních e-mailů může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese obchod@jaoptik.cz nebo tel. č. 602 941 207.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem plnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění objednávky a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jiří Augustin – J. A. optik, Nádražní 418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, případně na e-mailovou adresu obchod@jaoptik.cz.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 

XI.               Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky rev. 1.6 jsou platné a účinné od 1. 9. 2015 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 


Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF.
© 2016 J. A. optik - Naše brýle vám sednou...
Moonlake Web Services, s.r.o.